Aanmeldingsformulier

Twijfelt u welk bezoek bij u past, 20 of 30 minuten? Ons advies is om na te gaan hoeveel personen bij Sinterklaas mogen komen voor een persoonlijk gesprek. Aan de hand daarvan kunt u berekenen hoeveel minuten Sinterklaas per persoon ongeveer heeft en of dat past bij wat u in gedachten heeft.
Graag het adres invullen waar het bezoek van Sinterklaas plaats zal vinden.
Met de Handicamper en de busjes van Handicamp rijden Sint en zijn Pieten rond in Nijverdal en omstreken. De grenzen van het werkgebied zijn niet heel strak vastgesteld. Twijfelt u over de afstand? We overleggen graag of het haalbaar is om bij u langs te komen.
Mocht uw voorkeur niet beschikbaar zijn, gaan wij met u in overleg op zoek naar een andere data of tijdstip.
Mocht uw voorkeur niet beschikbaar zijn, gaan wij met u in overleg op zoek naar een andere data of tijdstip.

* Stichting Sinterklaasgroep Handicamp zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze privacyverklaring.

Sinterklaasgroep Handicamp

sint.handicamp@hotmail.com

06 – 81 22 89 97 (Telefonisch bereikbaar in de maanden okt, nov en dec.)